Regulamin zwiedzania

Od 6 maja 2020 r. Ogród Botaniczny w Łodzi jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00 oraz w weekendy i święta w godzinach 9.00-20.00. Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu oraz godzinach otwarcia w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.botaniczny.lodz.pl oraz na Facebooku Ogrodu.

Podczas pobytu na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących
w kraju wytycznych odnoszących się do zasad zachowania w okresie pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są w szczególności do:

 • zakrywania nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży;
 • dezynfekcji rąk przed wejściem do Ogrodu;
 • zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi;
 • zachowania ścisłych zasad sanitarnych.

W czasie trwania pandemii do odwołania pozostają zamknięte: plac zabaw, Skansen roślinny oraz miejsca piknikowe zlokalizowane na terenie Ogrodu Botanicznego.

Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu (poniżej) oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie Ogrodu.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Zabrania się zwiedzającym:

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk;
 • przebywania na terenie Ogrodu poza ustalonymi godzinami otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania lub wnoszenia psów, kotów oraz innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
 •  picia alkoholu, palenia papierosów i tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.
 • przebywania na terenie Ogrodu podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. burz, huraganów itp.;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • jazdy na rowerach po terenie Ogrodu za wyjątkiem oznakowanych rowerów służbowych dla pracowników Zarządu oraz rowerków trzykołowych lub innych, trzymanych na kiju przez opiekunów dzieci, które samodzielnie nie mogą jeździć.
   

Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli. Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
- Policji,
- Straży Miejskiej,
- Straży Ochrony Przyrody,
- Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.