Ogród Botaniczny w Łodzi

Regulamin zwiedzania

Aneks do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego w Łodzi


Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od 12 czerwca 2020 r. do odwołania.

Podczas pobytu na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących
w kraju wytycznych odnoszących się do zasad zachowania w okresie pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są w szczególności do:

 • zakrywania nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży lub zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi Ogrodu;
 • dezynfekcji rąk przed wejściem do Ogrodu;
 • zachowania ścisłych zasad sanitarnych.

W czasie trwania pandemii do odwołania pozostają zamknięte budynki znajdujące się na terenie Skansenu roślinnego.

 

Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu (poniżej) oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie Ogrodu.

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Zabrania się zwiedzającym:

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk;
 • przebywania na terenie Ogrodu poza ustalonymi godzinami otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania lub wnoszenia psów, kotów oraz innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
 •  picia alkoholu, palenia papierosów i tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.
 • przebywania na terenie Ogrodu podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. burz, huraganów itp.;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • jazdy na rowerach po terenie Ogrodu za wyjątkiem oznakowanych rowerów służbowych dla pracowników Zarządu oraz rowerków trzykołowych lub innych, trzymanych na kiju przez opiekunów dzieci, które samodzielnie nie mogą jeździć;
 • wykonywania lotów dronami nad terenem Ogrodu.
   

Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli. Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
- Policji,
- Straży Miejskiej,
- Straży Ochrony Przyrody,
- Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni