Cennik

Bilety

 • bilet normalny - 8,00 zł
 • bilet ulgowy - 4,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - normalny - 16,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - ulgowy - 8,00 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) - 20,00 zł

Abonamenty

 • abonament miesięczny normalny na okaziciela - 50,00 zł
 • abonament miesięczny ulgowy na okaziciela - 25,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) normalna - 100,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) ulgowa - 50,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego* - normalny - 170,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego* - ulgowy - 80,00 zł

Ulgi i wstęp bezpłatny

Bilety ulgowe przysługują:

 1. dzieciom i młodzieży szkolnej;
 2. studentom do 26 roku życia;
 3. opiekunom lub przewodnikom wycieczek młodzieży szkolnej;
 4. kombatantom, emerytom i rencistom;
 5. posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+.

Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja kombatanta, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora 60+.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są:

 1. dzieci do ukończenia 5 roku życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z towarzyszącym opiekunem, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, za okazaniem legitymacji dziecka niepełnosprawnego;
 3. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym opiekunem, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 4. osoby z niepełnosprawnościami, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 5. inwalidzi wojenni i wojskowi, za okazaniem legitymacji;
 6. przewodnicy i piloci turystyczni, za okazaniem stosownych dokumentów;
 7. osoby (opiekunowie) wprowadzający grupę przynajmniej piętnastoosobową;
 8. uczestnicy imprez promujących Miasto Łódź, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Łodzi;
 9. dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla obszaru województwa Łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej;
 10. wszyscy zwiedzający z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu Łodzi w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

 

 

 

Łódzka Karta dużej rodziny

Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp połowę należnej kwoty wynikającej z obowiązującego cennika.

 

 

karta łodzianina

Posiadacze Karty Łodzianina otrzymują rabat od obowiązujących opłat za wstęp w wysokości:

 • 25% rabatu przy zakupie biletu normalnego (1 bilet dziennie)
 • 10% rabatu przy zakupie abonamentu miesięcznego normalnego (1 abonament w miesiącu)
 • 10% rabatu przy zakupie rocznej karty wstępu (1 karta wstępu raz w roku)

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

Przewodnik

 • opłata za przewodnika wycieczek - 60,00 zł  

Ogród Botaniczny otwarty dla zwiedzających od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni