Lokalizacja i dojazd

Ogród Botaniczny w Łodzi
94-303 Łódź, ul. Krzemieniecka 36/38

Telefon: + 48 (42) 688 44 20

SEKRETARIAT@BOTANICZNY.LODZ.PL

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni