Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny w Łodzi jest jednym z największych ogrodów w Polsce - jego całkowita powierzchnia wynosi 67 ha.

Położony jest w zachodniej części miasta, na terenie Polesia. Od północnego-wschodu Ogród sąsiaduje z ponad 200-hektarowym kompleksem zieleni, który tworzą park im. J. Piłsudskiego, Ogród Zoologiczny oraz rezerwat leśny „Polesie Konstantynowskie”. Od zachodu graniczy z działkami rekreacyjnymi, polami i tzw. nieużytkami. Z pozostałych stron otaczają go domy jednorodzinne i wielkomiejska zabudowa.

Teren Ogrodu jest płaski, z niewielkim spadkiem ku północy w kierunku rzeki Łódki. Różnice wysokości względnych wynoszą 11 m, a najwyższy punkt położony jest na wysokości 194 m n.p.m. Opady atmosferyczne są stosunkowo małe –średnia roczna za lata 1985-2005 wynosi 568 mm. Temperatura w 2006 r. wahała się od +33,8°C do -30,2°C (średnia roczna to +8,8°C).

Ogród ma charakter parkowo-leśny. Krajobraz urozmaica 12 sztucznie usypanych wzgórz obłożonych granitowymi, wapiennymi i piaskowcowymi blokami skalnymi. Najwyższe zgrupowane są w Alpinarium, a pozostałe znajdują się w Ogrodzie Japońskim, Arboretum i Dziale Flory Polskiej.

Na terenie Ogrodu znajduje się 18 zbiorników zasilanych wodą ze studni głębinowej lub opadów atmosferycznych. Największy z nich, położony centralnie w Dziale Zieleni Parkowej, ma powierzchnię około 0,5 ha i graniczy z 800-metrowej długości sędziwą Aleją Lipową.

W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi rośnie około 3400 gatunków, odmian i mieszańców (taksonów) roślin gruntowych i około 2000 taksonów roślin szklarniowych (wg stanu na 30 czerwca 2008 r.).

Kolekcje roślin gruntowych posadzono w dziewięciu działach ekspozycyjnych zajmujących łącznie powierzchnię około 58 ha.

Działy Ogrodu

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni