Cennik

Bilety

 • bilet normalny 10,00 zł
 • bilet ulgowy 5,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny 2 dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - normalny 16,00 zł  
 • bilet zintegrowany (ważny 2 dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - ulgowy 8,00 zł
 • bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) 25,00 zł 

Abonamenty

 • roczna karta wstępu normalna 100,00 zł
 • roczna karta wstępu ulgowa 50,00 zł  
 • roczny bilet zintegrowany - normalny 170,00 zł 
 • roczny bilet zintegrowany - ulgowy 80,00 zł

Ulgi i wstęp bezpłatny

Bilety ulgowe przysługują:

 1. dzieciom i młodzieży szkolnej;
 2. studentom do 26 roku życia;
 3. opiekunom lub przewodnikom wycieczek młodzieży szkolnej;
 4. kombatantom, emerytom i rencistom;
 5. posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+.

Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja kombatanta, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora 60+.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są:

 1. dzieci do ukończenia 5 roku życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z towarzyszącym opiekunem, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, za okazaniem legitymacji dziecka niepełnosprawnego;
 3. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym opiekunem, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 4. osoby z niepełnosprawnościami, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 5. inwalidzi wojenni i wojskowi, za okazaniem legitymacji;
 6. przewodnicy i piloci turystyczni, za okazaniem stosownych dokumentów;
 7. osoby (opiekunowie) wprowadzający grupę przynajmniej piętnastoosobową;
 8. uczestnicy imprez promujących Miasto Łódź, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Łodzi;
 9. dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla obszaru województwa Łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej;
 10. wszyscy zwiedzający z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu Łodzi w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

 

 

 

Przewodnik

 • opłata za przewodnika wycieczek 60,00 zł 

Dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny:

 • bilet jednorazowy łódzka karta dużej rodziny - normalny 5,00 zł
 • bilet jednorazowy łódzka karta dużej rodziny - ulgowy 2,50 zł
 • bilet zintegrowany łódzka karta dużej rodziny - normalny 8,00 zł
 • bilet zintegrowany łódzka karta dużej rodziny - ulgowy 4,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany łódzka karta dużej rodziny - normalny 85,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany łódzka karta dużej rodziny - ulgowy 40,00 zł
   

Karta Łodzianina

Posiadacze Karty Łodzianina otrzymują rabat od obowiązujących opłat za wstęp w wysokości:

 • 25% rabatu przy zakupie biletu normalnego (1 bilet dziennie)
 • 10% rabatu przy zakupie rocznej karty wstępu (1 karta wstępu raz w roku)

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni