Cennik

Bilety

 • bilet normalny - 16,00 zł
 • bilet ulgowy - 8,00 zł
 • bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) - 40,00 zł 
 • bilet normalny z Kartą Mieszkańca (Kartą Łodzianina) - 11,00 zł
 • bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny - 8,00 zł
 • bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny - 4,00 zł
 • bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny - 20,00 zł

Karty Wstępu

 • roczna karta wstępu normalna - 160,00 zł
 • roczna karta wstępu ulgowa - 80,00 zł  
 • roczna karta wstępu normalna z Kartą Mieszkańca (Kartą Łodzianina) - 136,00 zł
 • roczna karta wstępu normalna z Kartą Dużej Rodziny - 80,00 zł
 • roczna karta wstępu ulgowa z Kartą Dużej Rodziny - 40,00 zł

Ulgi i wstęp bezpłatny

Bilety ulgowe przysługują:

 1. dzieciom i młodzieży szkolnej;
 2. studentom do 26 roku życia;
 3. opiekunom lub przewodnikom wycieczek młodzieży szkolnej;
 4. kombatantom, emerytom i rencistom;
 5. posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+.

Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja kombatanta, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora 60+.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są:

 1. dzieci do ukończenia 3 roku życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
 2. dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami wraz z towarzyszącym opiekunem, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, za okazaniem legitymacji dziecka niepełnosprawnego;
 3. osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym opiekunem, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 4. osoby z niepełnosprawnościami, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 5. inwalidzi wojenni i wojskowi, za okazaniem legitymacji;
 6. przewodnicy i piloci turystyczni, za okazaniem stosownych dokumentów;
 7. osoby (opiekunowie) wprowadzający grupę przynajmniej piętnastoosobową;
 8. uczestnicy imprez promujących Miasto Łódź, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Łodzi;
 9. dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla obszaru województwa Łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej;
 10. wszyscy zwiedzający z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu Łodzi w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 11. posiadacze Łódzkiej Karty Turysty.

Udziela się kupującemu rabatu od obowiązujących opłat w wysokości:

 1.  do 5% - przy zakupie od 100 do 500 biletów;
 2.  do 10% - przy zakupie powyżej 500 biletów.

Bezpłatny wstęp lub zniżka na zakup biletów wstępu, może przysługiwać za indywidualną zgodą Prezydenta Miasta Łodzi udzielaną na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, w sytuacjach uzasadnionych względami społecznymi i/lub celami promocji Miasta Łodzi.

Przewodnik

 • opłata za przewodnika wycieczek - 85,00 zł 

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 • bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny - 8,00 zł
 • bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny - 4,00 zł
 • bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny - 20,00 zł
 • roczna karta wstępu normalna z Kartą Dużej Rodziny - 80,00 zł
 • roczna karta wstępu ulgowa z Kartą Dużej Rodziny - 40,00 zł

Karta Łodzianina

 1. bilet normalny z Kartą Mieszkańca (Kartą Łodzianina) - 11,00 zł (1 bilet dziennie)
 2. roczna karta wstępu normalna z Kartą Mieszkańca (Kartą Łodzianina) - 136,00 zł (1 karta wstępu raz w roku)

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni