Ogród Botaniczny w Łodzi

Edukacja w Łódzkiej Palmiarni

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi, spośród wielu wykonywanych zadań związanych z ochroną przyrody, duży nacisk kładzie na działalność edukacyjną i popularyzatorską skierowaną do dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Różnorodność warunków przyrodniczych, bogata flora i fauna, umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć w zakresie biologii, geografii i ochrony środowiska.

Szeroki zakres zajęć dydaktycznych dostosowanych do grup wiekowych, jest cennym uzupełnieniem edukacji prowadzonej w szkołach. Podstawową zaletą lekcji odbywających się na terenie Palmiarni jest umożliwienie uczestnikom nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą egzotyczną, a tym samym poznania różnorodnego świata roślin i zwierząt.

Oferta edukacyjna Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia w Palmiarni prowadzone są pod numerem telefonu 42 674 96 65.

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów.

Zajęcia edukacyjne odbywają się od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00 (kwiecień - wrzesień) oraz od 9.00 do 15.00 (październik - marzec).

Najpóźniej zajęcia mogą rozpocząć się o godzinie 14.00.

Liczba przewodników i prowadzących zajęcia jest ograniczona.

Maksymalna wielkość grupy na jednego przewodnika to 25 osób.

Opłata za zajęcia edukacyjne wynosi 85 zł.

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni