Index Seminum

Jedną z działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi jest wymiana nasion z około 300 ogrodami botanicznymi, arboretami, palmiarniami i jednostkami naukowymi na całym świecie. Wymiana ta ma charakter niekomercyjny i jest związana z edukacją, działalnością naukową, ochroną przyrody i uzupełnianiem kolekcji roślinnych.

Zbiór nasion odbywa się od wczesnego lata do późnej jesieni. Nasiona następnie dostarczane są do pracowni nasion gdzie są suszone, rejestrowane, a w czasie zimy czyszczone i przechowywane w pojemnikach. 

Wykaz nasion zebranych w ogrodzie stanowi podstawę katalogu nasion, tzw. Index Seminum, będącego narzędziem do wymiany nasion pomiędzy placówkami na całym świecie. Katalog taki sporządzany jest corocznie w wersji elektronicznej.

Ogród Botaniczny w Łodzi prowadzi wymianę nasion głównie z ogrodami botanicznymi położonymi na terenie Europy, ale wśród placówek uczestniczących w tym procesie znajdują się także te zlokalizowane na innych kontynentach. Do najbardziej odległych należą choćby Syberyjski Ogród Botaniczny w Tomsku (Rosja), Ogród Botaniczny w Kyoto (Japonia), Pamirski Ogród Botaniczny w Chorog (Tadżykistan) czy też Ogród Botaniczny w Christchurch (Nowa Zelandia).

Wymiana nasion odbywa się na ściśle określonych zasadach, w zgodzie z umowami i porozumieniami międzynarodowymi (Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Konwencja Waszyngtońska) oraz krajowymi aktami prawnymi. Rocznie wymiana nasion między Ogrodem Botanicznym w Łodzi a innymi ogrodami obejmuje nawet do 1000 próbek.

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni