Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Nr 33 oraz Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego

Do 16 listopada 2022 r. mieszkańcy i mieszkanki dwóch łódzkich osiedli mogą zgłaszać kandydatury na członków Rad Osiedli. Każda zgłaszana lista musi być poparta pięćdziesięcioma podpisami osób mieszkających na Osiedlu. Wybory uzupełniające odbędą się 11 grudnia 2022 r.

Rady Osiedla to inaczej jednostki pomocnicze miasta – stanowią lokalny, osiedlowy szczebel samorządu miejskiego. Do ich zadań należy stała współpraca z mieszkańcami i mieszkankami – ich reprezentowanie w rozmowach z Radą Miejską oraz Prezydent Miasta Łodzi. To nie wszystko. Do kompetencji Rad należy również animowanie codziennego osiedlowego życia i budowanie lokalnych więzi  - czy warto wziąć udział w wyborach? Jeżeli chcesz mieć wpływ na swoją okolicę, zdecydowanie tak.

Członkiem/członkinią Rady może zostać każdy mieszkaniec Osiedla, który:

  • ukończył 18 lat,
  • ma czynne prawo wyborcze,
  • nie jest członkiem Obwodowej Komisji do spraw wyborów rady osiedla w okręgu wyborczym, w którym kandyduje na członka Rady Osiedla,
  • uzyskał poparcie 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących
    w wyborach.

Listę kandydatów może zgłosić każdy. Należy ją dostarczyć do Biura Aktywności Miejskiej przy
ul. Tuwima 10, II piętro, do środy, 16 listopada 2022 r. do godziny 24:00. Wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej –

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/rady-osiedli/wybory-uzupelniajace-do-rad-osiedli-nr-33-i-montwilla-mireckiego/.

Wybory uzupełniające przeprowadzane są w sytuacji  gdy wskutek wygaśnięcia mandatów członków i członkiń Rady, skład danej Rady zmniejszył się o więcej niż o 1/4  - aby Rada mogła działać efektywnie i sprawnie, skład Rady Osiedla Nr 33  musi zostać uzupełniony o  czterech członków, a Rady Osiedla  im. Józefa Montwiłła-Mireckiego o pięciu członków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Radach Osiedla i sposobach ich działania, wejdź na stronę: https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/rady-osiedli/

Więcej o wyborach uzupełniających: https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/rady-osiedli/wybory-uzupelniajace-do-rad-osiedli-nr-33-i-montwilla-mireckiego/.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Oddziałem ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze Aktywności Miejskiej (42-638-54-69 lub 42-638-41-80).

Zobacz również:

Majówka w Ogrodzie Botanicznym 2024

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Zielona Łódź serdecznie zapraszają na imprezę plenerową pn. "Majówka w… więcej

WYSTAWA FIOŁKÓW AFRYKAŃSKICH w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi, w dniach 25-26 maja 2024 r., serdecznie zaprasza na „Wystawę fiołków… więcej

Ogród bez tajemnic - Przyrodnicze spacery po Ogrodzie Botanicznym "Kwitnący maj"

Ogród bez tajemnic - Przyrodnicze spacery po Ogrodzie Botanicznym "Kwitnący maj"

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy w dniu 12 maja 2024 r. (niedziela) o godz. 11:00 do Ogrodu Botanicznego na… więcej

Senioralia 2024 w Ogrodzie Botanicznym

Senioralia 2024 w Ogrodzie Botanicznym

Mateusz Raczyński

Ruszają zapisy na wycieczki z przewodnikiem po najpiękniejszych zakątkach Ogrodu Botanicznego w… więcej

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni