Ogród Botaniczny w Łodzi

Szkolimy i pomagamy znaleźć pracę w ramach projektu „Furtka do aktywizacji”

Szkolenia komputerowe i zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego oraz grupy wsparcia – to tylko część aktywności zaplanowanych w ramach projektu „Furtka do aktywizacji” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia mieszkańców Łodzi, którzy znaleźli się lub mogą znaleźć się w trudnej sytuacji społecznej oraz zawodowej. Z projektu będzie mogło skorzystać w sumie 100 osób. Zainteresowani udziałem mogą już się zgłaszać.

 -  fot. www.pexels.com

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Łodzi (także obywatele Ukrainy), którzy są bierni zawodowo, nie są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz korzystają ze świadczeń łódzkiego MOPS. Projekt jest dedykowany także dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), a także dla osób w kryzysie bezdomności. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

- Osoby będące w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej nie posiadają często prawidłowych wzorców dotyczącej aktywności zawodowej oraz społecznej – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Mają zaniżoną samoocenę i brak możliwości lub niechęć do wprowadzania zmian w swoim życiu. Zdarza się również że przeszkodą w prowadzeniu satysfakcjonującego życia społeczno-zawodowego są różnego rodzaju uzależnienia. W ramach projektu „Furtka do aktywizacji” jest zaplanowane bardzo szerokie spektrum działań, dzięki którym te problemy i te przeszkody powinny zostać pokonane. Następnie osoba uczestnicząca w projekcie zyska nowe kompetencje i nowe kwalifikacje zawodowe, co z kolei umożliwi jej znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Wspierania Ekonomii Społecznej funkcjonujący w ramach MOPS w Łodzi, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: (42) 685 43 44. Podany numer telefonu jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Niezbędne formalności z kolei każdy zainteresowany będzie mógł załatwić za pośrednictwem swojego pracownika socjalnego lub też kontaktując się z jednym z trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS (powinien być to Wydział znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z projektu):

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 lub (42) 684 54 47 – dla Górnej oraz części Polesia.

- Uczestnicy projektu będą sami decydować, w konsultacji z doradcą zawodowym, w jakich szkoleniach będą chcieli wziąć udział – mówi Eliza Ziółkowska–Lewandowicz, kierownik Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej w MOPS w Łodzi. – Pod uwagę będą brane m.in. warunki zdrowotne danej osoby, jak również rzeczywiste zapotrzebowanie na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu - każda praca jest możliwa.

Projekt „Furtka do aktywizacji” będzie realizowany do końca tego roku. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 1,2 mln zł.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi dokładnie 1.051.444,30 zł.

Zobacz również:

Koncert zespołu "RAZ DWA TRZY"

Mateusz Raczyński

Z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi i 100-lecia działalności Arboretum SGGW w Rogowie... więcej

„Wystawa kaktusów i innych sukulentów” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny serdecznie zaprasza w dniach 2-4 czerwca 2023 r. na „Wystawę kaktusów i innych... więcej

Wystawa "Pszczoły i inne bezkręgowce" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza na wystawę PSZCZOŁY I INNE BEZKRĘGOWCE, która odbędzie... więcej

IX edycja Łódzkich Senioraliów - Wycieczka z przewodnikiem po pawilonach Palmiarni

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Serdecznie zapraszamy do Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi mieszczącej się w Parku Źródliska I,... więcej

„WYSTAWA FIOŁKÓW AFRYKAŃSKICH” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi, w dniach 20-21 maja 2023 r., serdecznie zaprasza na „Wystawę fiołków... więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni