Ogród Botaniczny w Łodzi

Stypendia artystyczne, dostępność i zasady konkursowe, głównymi tematami wrześniowego posiedzenia ŁRDPP

  • kategoria:
  • NGO

Zmiana uchwały o stypendiach artystycznych Prezydenta Miasta Łodzi, dostępność działań dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zmiany w procedurze konkursowej dla ngo, to najważniejsze tematy poruszane na ostatnim posiedzeniu Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (ŁRDPP).

Posiedzenie rozpoczęło się od dyskusji na temat zmian w projekcie uchwały dot. przyznawania stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Łodzi. Główną zmianą było przede wszystkim zwiększenie wysokości stypendium (do kwoty nie mniejszej niż 15 tys. zł brutto) oraz przygotowanie dokumentu pod elektroniczny nabór wniosków. Zmiany w uchwale spotkały się z pozytywnym przyjęciem członków/członkiń Rady, choć pojawiło się również pytanie o zasadność wyznaczania górnej granicy wiekowej dla stypendystów.


W kolejnej części posiedzenia, w związku z wejściem w życie ustawy o dostępności działań dla osób ze szczególnymi potrzebami, omówiono wymogi wobec organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne. Od 5 września br. bowiem, każda organizacja realizująca zadanie publiczne powinna zapewnić jego dostępność w sferze architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wymogi w tym względzie, zawierane będą również w ogłoszeniach konkursowych oraz umowach z realizatorami. Co jednak ważne, wnioskodawcy szacując budżet na realizację zadań, będę mogli zaplanować nim wydatki związane z zapewnieniem dostępności (np. koszty stworzenia napisów do filmu, koszty tłumacza języka migowego itp).

W następnym punkcie spotkania omówiono również rekomendacje grupy roboczej ŁRDPP ws. zmian w procedurze konkursowej. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia zasady zamieszczania w każdym ogłoszeniu konkursowym informacji o maksymalnej wysokości kwoty możliwego dofinansowania dla jednej oferty na realizację zadania konkursowego, a także finansowania zadań w wymiarze nie mniejszym niż 70% wnioskowanej dotacji (z możliwością odstąpienia od tej zasady, w szczególnych przypadkach). Propozycja ta wynikała z potrzeby dofinansowanie zadania w wysokości zapewniającej efektywną jego realizację, z zachowaniem zgodności z treścią oferty ocenianej w konkursie. Ważnym postulatem grupy roboczej, był również pomysł wprowadzenia praktyki wynagradzania członków komisji konkursowych nie będącymi pracownikami Urzędu Miasta Łodzi.

Protokół z posiedzenia ŁRDPP >>>

Zobacz również:

Wystawa TAJEMNICZY ŚWIAT STORCZYKÓW w łódzkim Ogrodzie Botanicznym

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza na wystawę TAJEMNICZY ŚWIAT STORCZYKÓW, która odbędzie... więcej

Wystawa KULTURA JAPONII w łódzkim Ogrodzie Botanicznym

Małgorzata Godlewska

Ogród Botaniczny w Łodzi zaprasza na wystawę KULTURA JAPONII, która odbędzie się w dniach 24-26... więcej

Kalendarz imprez Ogrodu Botanicznego i Palmiarni 2023

Małgorzata Godlewska

Rozpoczynamy realizację cyklu wydarzeń, które będą odbywały się na terenie Ogrodu Botanicznego i... więcej

Życzenia Świąteczne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński / Ogród Botaniczny

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz... więcej

Ferie zimowe w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-27 stycznia 2023 roku, podczas ferii zimowych, Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi... więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni