Ogród Botaniczny w Łodzi

Opieka długoterminowa w domu dla osób niesamodzielnych

W okresie od 25 lipca do 12 sierpnia 2022 r. prowadzony będzie nabór uczestników do projektu „Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM” realizowanego przez HRP Care Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Łódź. Wsparcie kierowane jest do osób mieszkających na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński).

Bezpłatna opieka w domach dla osób chorych i niesamodzielnych
Przez rok niesamodzielna będzie mogła liczyć na 4 wizyty pielęgniarki w tygodniu - każda z nich będzie trwała do 2 godzin. Wsparcie zapewnią też opiekunowie medyczni - średnio trzy razy w tygodniu, po dwie godziny.

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnicy projektu otrzymają:

  • wsparcie dla osób niesamodzielnych,
  • świadczenie opieki długoterminowej w warunkach domowych.

Zakres wsparcia dla Uczestnika zakłada:

1. pielęgniarską opiekę długoterminową domową - 4 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 36 godz/m-c);
2. wsparcie realizowane przez opiekunów medycznych – średnio 3 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 27 h/ m-c);
3. opiekę i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej średnio 1 wizyta na miesiąc, czas trwania wizyty - około 1 godziny;
4. zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – średnio 4 wizyty/ m-c/, czas trwania wizyty - około 1 godziny.

Kryteria warunkujące udział w Projekcie (kryteria te muszą zostać spełnione łącznie):

  • zamieszkiwanie na terenie ŁOM – pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński (zgodnie z Kodeksem cywilnym),
  • uzyskanie wyniku w skali Barthel 60 pkt i mniej (dokument wystawiany przez lekarza lub pielęgniarkę),
  • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020,
  • brak dostępności świadczeń gwarantowanych (tzn. niekorzystanie z opieki długoterminowej
    w ramach NFZ).

REKRUTACJA
Rekrutacja uczestników w ramach II edycji naboru odbędzie się w okresie od 25.07.2022 do 12.08.2022 r. Wsparciem zostanie objętych 27 osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji projektu tj. w 2021 r.
Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze ds. Rekrutacji - czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi - ul. Zachodnia 47, pokój 132 (pon., śr. czw., pt. w godz. 8-16:00, wt. w godz.
9-17:00)

Numer do kontaktu: 42 638 47 30

Dokumenty należy składać osobiście (bądź za pośrednictwem bliskiej osoby) w Biurze ds. Rekrutacji z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku. Osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej w domu nie musi dokonywać osobiście odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych. W jej imieniu może dokonać tych czynności bliska osoba.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.
O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa, liczba zdobytych punktów oraz kolejność zgłoszeń.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze ds. Rekrutacji oraz na stronie: www.uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/przepis-na-opieke 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX. 2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Projekt realizowany jest przez firmę HRP Care Sp. z o. o w partnerstwie z Miastem Łódź.

Zobacz również:

Wystawa Grzyby znane i mniej znane w Ogrodzie Botanicznym

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-18 września 2022 r. w godzinach 9.00-17.00 Ogród Botaniczny zaprasza na wystawę „GRZYBY... więcej

Warsztaty fotograficzne w Botaniku - 27.08.2022 godz. 10.00

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach fotograficznych w ramach Akademii... więcej

Ogrodniczy czwartek 25.08.2022r. godz. 17.00 "Wszystko o piwoniach (odmładzanie, przesadzanie, dzielenie)".

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Ogrodniczym Czwartku w ramach Akademii Różnorodności... więcej

Ogród bez tajemnic-przyrodnicze spacery po Botaniku "Zabójcze rośliny" - 21.08.2022

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Serdecznie zapraszamy na kolejny spacer w ramach Akademii Różnorodności. W najbliższą niedzielę... więcej

29-31 lipiec 2022r. - bezpłatny wstęp do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni na 599 Urodziny Łodzi

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Z okazji obchodów 599 Urodzin Łodzi w dniach 29-31 lipca 2022r. (piątek, sobota, niedziela) wstęp do... więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni