Nowy Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarówno mieszkańcy Łodzi doświadczający przemocy domowej, jak i osoby będące świadkami występowania takiej przemocy mogą zgłaszać się do nowego - utworzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Wydziału Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Siedziba Wydziału znajduje się na parterze bloku przy ul. Tramwajowej 21. Pracownicy nowego Wydziału współpracują ze wszystkimi służbami, które w ramach swoich kompetencji, pozostają w kontakcie zarówno z ofiarami przemocy domowej, jak i sprawcami przemocy domowej.

3 zdjęcia
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Do zadań nowego Wydziału należy m.in.:

  • diagnoza sytuacji środowisk dotkniętych przemocą domową, opracowanie planu pomocy oraz wdrażanie działań odpowiadających potrzebom;
  • utrzymywanie regularnego kontaktu ze środowiskiem zagrożonym przemocą domową;
  • udzielanie kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia;
  • kierowanie sprawców przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych;
  • współpraca z Sądem, Policją i Prokuraturą oraz placówkami udzielającymi wsparcia osobom doznającym przemocy domowej;
  • realizacja zadań w ramach zgłaszanych procedur Niebieskie Karty;
  • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;
  • udział w pracach Grup Diagnostyczno–Pomocowych;
  • organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno–Pomocowych.

Nowy Wydział dedykowany przeciwdziałaniu przemocy domowej znacząco zwiększy skuteczność działań i wsparcia ofiar wspomnianej przemocy.

- Przemoc domowa często ma wieloaspektowy charakter obejmujący zarówno aspekty emocjonalne, psychologiczne, jak i prawne – mówi Marzena Pajor, kierownik Wydziału Przeciwdziałania Przemocy Domowej. - Właściwie wyszkoleni pracownicy dostarczą ofiarom wsparcie obejmujące różne obszary, takie jak większe wsparcie emocjonalne, wsparcie informacyjne w zakresie pomocy prawnej, interwencje kryzysowe i efektywniejsze planowanie działań mających na celu bezpieczeństwo ofiar przemocy domowej. Oddzielny Wydział może skoncentrować się na tworzeniu spójnych i kompleksowych planów działań dla każdej ofiary. Pracownicy mogą działać w zgranym zespole, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, co przekłada się na skuteczniejsze i spójniejsze działania.

Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 - 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17. Z pracownikami Wydziału można skontaktować się osobiście w siedzibie przy ul. Tramwajowej 21, telefonicznie - pod numerami telefonów: (42) 676 54 10, (42) 676 54 11, (42) 676 54 12 oraz (42) 676 54 13, a także e-mailowo: wppd@mops.lodz.pl.

Zobacz również:

Wystawa kaktusów i innych sukulentów w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny wraz z członkami Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów Oddział Łódzki… więcej

Zapraszamy na majówkę w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi!

Mateusz Raczyński

Przypominamy i serdecznie zapraszamy na majówkę w Ogrodzie Botanicznym która odbędzie się w dniu 26… więcej

Wystawa piwonii w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza do obejrzenia kwitnącej kolekcji piwonii, która… więcej

Majówka w Ogrodzie Botanicznym 2024

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Zielona Łódź serdecznie zapraszają na imprezę plenerową pn. "Majówka w… więcej

WYSTAWA FIOŁKÓW AFRYKAŃSKICH w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi, w dniach 25-26 maja 2024 r., serdecznie zaprasza na „Wystawę fiołków… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni