Ogród Botaniczny w Łodzi

Łódź edu kul | szkolimy w ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

W ramach pakietu #chodzioDOSTĘPNOŚĆ proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Są to wydarzenia adresowane do pracowników instytucji kultury, animatorów i pedagogów. Pierwszy z nich odbędzie się już 12 października.

Celem warsztatów jest wsparcie edukacyjne wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracją wszystkich zainteresowanych pracowników instytucji kultury, animatorów, organizacji pozarządowych a także osób zarządzających placówkami, które chcą OTWIERAĆ KULTURĘ. Praktyczne warsztaty to skuteczna forma likwidowania barier w dostępie do kultury i działania mające na celu uwrażliwić środowisko twórców i zarządzających kulturą na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki warsztatom, na którym będzie można spotkać najlepszych praktyków, działających na rzecz otwierania kultury osobom niepełnosprawnym w Polsce, uczestnicy zaczną szybciej budować i tworzyć skuteczne projekty oraz programy włączające różnorodne grupy osób. Warsztaty skierowane są także do pedagogów, którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnościami lub o szczególnych potrzebach.

Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się Agata Etmanowicz, prezeska Fundacji Impact, współzałożycielka Fundacji Polska Bez Barier, z którą promuje koncepcję projektowania uniwersalnego we wszystkich aspektach życia – od architektury, projektowania, po produkcję wydarzeń kulturalnych, Hanna Jastrzębska Gzella – tyflopedagog, muzykoterapeuta, animator, pedagog i edukator dramy, Aneta Madziara – edukator MEN, edukator dramy, instruktor teatralny oraz coach z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współautorka książki wydanej prze APS Drama w  pokonywaniu barier niepełnosprawności oraz Rafał Lis – historyk sztuki, trener i koordynator ds. dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni. Aktywista na rzecz dostępnej kultury i sztuki. Jeden z pierwszych koordynatorów dostępności w Polsce.

Oferta tematyczna warsztatów jest bardzo różnorodna. Znajdzie się w niej m.in. spotkanie poświęcone zasadom tworzenia tekstów alternatywnych (TA) i deskrypcji dla materiałów publikowanych na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. Będzie także warsztat, na którym będzie można doświadczyć świata bez „oglądania go gołym okiem”, czyli symulacji  niewidzenia lub słabowidzenia, aby zrozumieć potrzeby osób z dysfunkcją wzroku jako odbiorców  i twórców kultury. Inny warsztat pozwoli na zapoznanie uczestników ze specyfiką niepełnosprawności jaką jest niedosłuch.

Zaplanowany jest także warsztat, który utoruje drogę do poznania bardzo praktycznych aspektów z zakresu dostępnych narzędzi i dostosowania ich do grup odbiorców. Dzięki temu szkoleniu będzie można dowiedzieć się, czym są m.in.: audiodeskrypcja sztuki, transkrypcje i deskrypcje, opisy alternatywne, tłumaczenie na Polski Język Migowy, tłumaczenie artystyczne, napisy, przedprzewodniki. Odbędzie się także spotkanie dla edukatorów, omawiające zagadnienia wartości, idei oraz narzędzi i usług pozwalających na kompleksowe planowanie działań edukacyjnych.

Informacja o terminach dostępna jest pod linkiem

Rejestracja na warsztaty dostępna jest pod linkiem

Zobacz również:

Kalendarz imprez Ogrodu Botanicznego i Palmiarni 2023

Małgorzata Godlewska

Rozpoczynamy realizację cyklu wydarzeń, które będą odbywały się na terenie Ogrodu Botanicznego i... więcej

Życzenia Świąteczne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński / Ogród Botaniczny

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz... więcej

Ferie zimowe w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-27 stycznia 2023 roku, podczas ferii zimowych, Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi... więcej

Ferie zimowe w Ogrodzie Botanicznym

Mateusz Raczyński / Ogród Botaniczny

W dniach 16 - 27 stycznia 2023 roku Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza grupy zorganizowane... więcej

Wystawa Grzyby znane i mniej znane w Ogrodzie Botanicznym

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-18 września 2022 r. w godzinach 9.00-17.00 Ogród Botaniczny zaprasza na wystawę „GRZYBY... więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni