Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonego zarządzeniem Nr 6906/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2017 r. - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z częścią VII Termin i warunki składania ofert ust. 5 ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6906/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wzywa się do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od daty opublikowania niniejszej listy tj. do dnia 17 października 2017 r. poprzez ich złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro pok. 201.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Brak formalny

1

Oferta wspólna:

1) Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Piotrkowska 203/205;

2) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, ul. Wólczańska 217/219;

3) Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, ul. Narutowicza 114;

4) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Nawrot 27.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług (dotyczy Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego czerwonego Krzyża, ul. Piotrkowska 203/205):

-        dotyczy p. Anny Ch. (starszy specjalista, koordynator) -  brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 

 Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

Zobacz również:

Wystawa kaktusów i innych sukulentów w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny wraz z członkami Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów Oddział Łódzki… więcej

Zapraszamy na majówkę w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi!

Mateusz Raczyński

Przypominamy i serdecznie zapraszamy na majówkę w Ogrodzie Botanicznym która odbędzie się w dniu 26… więcej

Wystawa piwonii w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza do obejrzenia kwitnącej kolekcji piwonii, która… więcej

Majówka w Ogrodzie Botanicznym 2024

Mateusz Raczyński

Ogród Botaniczny w Łodzi oraz Zielona Łódź serdecznie zapraszają na imprezę plenerową pn. "Majówka w… więcej

WYSTAWA FIOŁKÓW AFRYKAŃSKICH w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi, w dniach 25-26 maja 2024 r., serdecznie zaprasza na „Wystawę fiołków… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni