Ogród Botaniczny w Łodzi

„Kultura. Rozwój. Integracja.” - konkurs ofert ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 - Na tle pustej, ciemnej alejki pozuje w kolorowym stroju tancerska w baletowej pozie.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel zadania: Rozwój zainteresowań artystycznych i talentów oraz zapewnienie organizacji czasu wolnego dla mieszkańców terenów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projektu nr 1 (ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic) oraz społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, poprzez działania z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz animacji społeczno-kulturalnej, mających na celu:

 1. zapoznanie uczestników zajęć z dziedzinami sztuki oraz umożliwienie uczestnictwa w zajęciach z wybranych dziedzin, realizowanych w różnych formach i różnymi metodami;
 2. wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej;
 3. aktywizację i organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 4. umożliwienie wzajemnego uczenia się i dzielenia wiedzą przez uczestników z różnych grup wiekowych i kulturowych;
 5. integrację lokalnej społeczności z wielokulturową, rozwijanie potencjału społeczności lokalnej i aktywności mieszkańców;
 6. upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację amatorskich wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
 7. kształtowanie świadomych odbiorców i twórców kultury.


Założenia merytoryczne zadania:

 1. zadanie ma polegać na przeprowadzeniu działań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz animacji społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców terenów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi i społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
 2. oferent zobowiązany jest we wniosku wskazać miejsce realizacji zadania, jeżeli wskazane miejsce pozostaje w dyspozycji innego podmiotu, wymagane jest załączenie do oferty deklaracji podjęcia współpracy;
 3. oferent zobowiązany jest zapewnić społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku ukraińskim lub tłumaczonych na język ukraiński;
 4. oferent musi zapewnić uczestnikom stosowne materiały i środki na stworzenie nowego dzieła, wydarzenia lub działania;
 5. zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o dobór kadry i narzędzi służących do jego realizacji;
 6. oferent zobowiązany jest do opisania planowanych działań informacyjnych oraz promocyjnych.

UWAGA:
- do oferty w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków należy załączyć deklarację podjęcia współpracy, o której mowa w pkt 2;
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie, w przypadku złożenia większej liczby ofert wszystkie oferty podlegają odrzuceniu przy ocenie formalnej.


Oczekiwane rezultaty i wskaźniki zadania:

 1. liczba wydarzeń z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz animacji społeczno-kulturalnej;
 2. liczba nowych dzieł, wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym    pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeniu;
 3. liczba odbiorców bezpośrednich działań;
 4. zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w twórczym myśleniu;
 5. liczba mieszkańców terenów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zaangażowanych i biorących udział w podejmowanych działaniach;
 6. wzrost aktywności twórczej i zainteresowania nią wśród uczestników zadania.


Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2022 r. – 31 grudnia 2022 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 200.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ
zobacz BIP >>>

 

 

Zobacz również:

Wystawa Grzyby znane i mniej znane w Ogrodzie Botanicznym

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-18 września 2022 r. w godzinach 9.00-17.00 Ogród Botaniczny zaprasza na wystawę „GRZYBY... więcej

Warsztaty fotograficzne w Botaniku - 27.08.2022 godz. 10.00

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach fotograficznych w ramach Akademii... więcej

Ogrodniczy czwartek 25.08.2022r. godz. 17.00 "Wszystko o piwoniach (odmładzanie, przesadzanie, dzielenie)".

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Ogrodniczym Czwartku w ramach Akademii Różnorodności... więcej

Ogród bez tajemnic-przyrodnicze spacery po Botaniku "Zabójcze rośliny" - 21.08.2022

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Serdecznie zapraszamy na kolejny spacer w ramach Akademii Różnorodności. W najbliższą niedzielę... więcej

29-31 lipiec 2022r. - bezpłatny wstęp do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni na 599 Urodziny Łodzi

Kamila Kolasińska / Ogród Botaniczny

Z okazji obchodów 599 Urodzin Łodzi w dniach 29-31 lipca 2022r. (piątek, sobota, niedziela) wstęp do... więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni