Wypełnij ankietę w ramach projektu Indeks Zdrowych Miast!

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu pt. Indeks Zdrowych Miast. Jest to narzędzie, które bardzo szeroko obrazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkanek i mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne, ważne dla rozwoju jednostek, aspekty.

Celem ankiety jest pozyskanie dodatkowych, wykraczających poza dane statystyczne informacji, które pozwolą zidentyfikować silne i słabe strony funkcjonowania badanych jednostek terytorialnych. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić ocenę poziomu zdrowotności miast oraz możliwości niwelowania istniejących w tym zakresie braków.

Link do ankiety:

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) oraz Grupą LUX MED opracowali Indeks Zdrowych Miast. To autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac obrazują, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkanek i mieszkańców. Autorzy przeanalizowali takie kwestie jak m.in. realizacja programów zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

W prowadzonych w 2022 roku pracach, analizie poddano wszystkie polskie miasta na prawach powiatu. Zostały one oceniane na podstawie analizy dostępnych baz statystycznych, m.in. w zakresie: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społecznoekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych. Oprócz ogólnego zestawienia autorzy Indeksu zbadali miasta również pod kątem ośmiu kategorii ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury i przestrzeni.

W kolejnej edycji indeksu zebrane statystyki zostaną poszerzone o wyniki badań ankietowych. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić diagnozę i odpowiedzieć na pytanie, jakie miasta tworzą najefektywniejsze warunki dla poprawy jakości życia i utrzymania zdrowia swoich mieszkańców i mieszkanek. Zachęcamy do wypełnienia ankiety do 15 września br.

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni