Szkolimy i pomagamy znaleźć pracę mieszkańcom obszaru rewitalizacji

Szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz grupy wsparcia i pomoc psychologa – to tylko część aktywności zaplanowanych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizowanego Łodzi oraz mieszkańców przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, którzy znaleźli się lub mogą znaleźć się w trudnej sytuacji społecznej oraz zawodowej. Z projektu może skorzystać w sumie 50 osób. Zgłoszenia są już przyjmowane.

www.pexels.com
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Może skorzystać z niego w sumie 50 osób.

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Łodzi, którzy są bierni zawodowo i zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz korzystają ze świadczeń łódzkiego MOPS. Projekt jest dedykowany także dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także dla osób w kryzysie bezdomności. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Na ten moment pozostało jeszcze 35 miejsc do dyspozycji.

- Tymczasowa, czyli taka wyłącznie na okres prowadzenia prac budowlanych w danej kamienicy albo całkowita przeprowadzka może stać się dla mieszkańców łódzkiego obszaru rewitalizacji znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej pierwszym krokiem do większych zmian w życiu - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – W ramach projektu adresowanego specjalnie dla takich osób jest zaplanowane bardzo szerokie spektrum działań, dzięki którym wszystkie dotychczasowe problemy i przeszkody w prowadzeniu satysfakcjonującego życia społeczno-zawodowego powinny zostać pokonane, nawet jeśli są to na przykład różnego rodzaju uzależnienia. W efekcie osoba uczestnicząca w projekcie zyska nowe kompetencje i nowe kwalifikacje zawodowe, co z kolei umożliwi jej znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Wspierania Ekonomii Społecznej funkcjonujący w ramach MOPS w Łodzi, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: (42) 685 43 44. Podany numer telefonu jest dostępny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Niezbędne formalności z kolei każdy zainteresowany może załatwić za pośrednictwem swojego pracownika socjalnego lub też kontaktując się z jednym z trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS (powinien być to Wydział znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z projektu):

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 lub (42) 684 54 47 – dla Górnej oraz części Polesia.

Uczestnicy projektu będą sami decydować - w konsultacji z doradcą zawodowym - w jakich szkoleniach będą chcieli wziąć udział. Pod uwagę będą brane m.in. warunki zdrowotne danej osoby, jak również rzeczywiste zapotrzebowanie na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu - każda praca jest możliwa.

Projekt „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi” będzie realizowany do końca października tego roku. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 553 tys. zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi: 470.059,14 zł.

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni