MOPS wypłacił 80 proc. zasiłków stałych

Od 1 stycznia br weszły w życie zmiany w ustawie o pomocy społecznej, na mocy których wzrosła wysokość zasiłku stałego. Oznaczało to konieczność przeliczenia ustalonych już kwot zasiłków oraz wydania decyzji zmieniających. Obecnie ok. 80 proc. przeliczonych zasiłków trafiło już na konta klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dzięki zmianom w ustawie o pomocy społecznej, które weszły w życie 1 stycznia br, wzrosła wysokość zasiłku stałego. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek oblicza się jako różnicę między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego, wyznaczonego dla osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, przy czym kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie. Dla osoby w rodzinie – jest to różnica między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Jednak zanim wyższe kwoty wpłyną na konta beneficjentów, specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi muszą przeliczyć ustalone wcześniej kwoty zasiłków i wydać decyzje zmieniające. Obecnie większość z 3110 uprawnionych otrzymała już swoje zasiłki – wypłaciliśmy je 2383 mieszkańcom Łodzi. Na przelewy czeka jeszcze 727 osób.

Świadczenia z pomocy społecznej muszą być wypłacone do końca miesiąca, zatem do ok. 20 proc. uprawnionych wypłaty dotrą w najbliższych dniach.

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni