Konsultacje społeczne dotyczące „Strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Łodzi na lata 2023-2030”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach od 15 do 29 września br. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt „Strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Łodzi na lata 2023-2030”. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Miasta Łodzi na temat wspomnianego projektu.

https://elements.envato.com/

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dwóch formach:

 1. protokołowanego publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami umożliwiającego wymianę propozycji i opinii, które odbędzie się w czwartek 21 września br. w sali warsztatowej w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10, w godzi. 17 - 19.
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w terminie od 15 do 29 września br.

Wspomniany formularz konsultacyjny wraz z materiałami informacyjnymi jest dostępny:

 1. pod linkami zamieszczonymi na końcu tej publikacji;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (lodz.pl/decydujemy);
 4. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: wkn@mops.lodz.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90 - 012 Łódź;
 3. w zaklejonej kopercie, do wrzutni przeznaczonej do tego celu znajdującej się w portierni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a. Wrzutnia będzie dostępna w godzinach pracy Ośrodka, tj.: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 15 września 2023 r. albo po dniu 29 września 2023 r.

Powiązane linki

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni