Dom Dziennego Pobytu na Księżym Młynie w generalnym remoncie

Wymiana okien, docieplenie i wymiana posadzek, renowacja zabytkowych drzwi z kolorowymi szybami, wymiana wszystkich instalacji oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także dostosowanie lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym m.in. budowa specjalnej pochylni przy wejściu)… Wszystkie te prace zostaną wykonane podczas kompleksowej rewitalizacji Domu Dziennego Pobytu przeznaczonego dla seniorów i prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Fabrycznej 19. Wspomniany remont odbywa się w ramach rewitalizacji całego Księżego Młyna. Prace są już w toku i potrwają do końca listopada tego roku.

fot. UMŁ
9 zdjęć
fot. UMŁ
fot. UMŁ
fot. UMŁ
fot. UMŁ
fot. UMŁ
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

- Miasto Łódź prowadzi w sumie szesnaście Domów Dziennego Pobytu - mówi Piotr Kowalski, dyrektor MOPS w Łodzi. – Piętnaście tego typu placówek jest prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, a jedna funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy Społecznej. Z tych, które są zarządzane bezpośrednio przez nas, dwie znajdują się w kompleksowo zrewitalizowanych już wnętrzach kamienic – przy ul. Sienkiewicza 79 oraz przy ul. Tuwima 33. Dom na Księżym Młynie będzie więc trzecim poddanym tak gruntownej renowacji miejscem tego typu. Cieszy nas to niezmiernie, tym bardziej, że w ramach odbywających się prac w placówce pojawi się także kuchnia z prawdziwego zdarzenia, w której będą przygotowywane bezpośrednio na miejscu posiłki dla seniorów, jakie mają zapewnione w ramach pobytu. Przed remontem akurat w tej placówce posiłki były dostarczane za pośrednictwem firmy cateringowej.

Kompleksowa renowacja wnętrz Domu Dziennego Pobytu, wraz z nowym wyposażeniem (przede wszystkim w profesjonalne urządzenia dla kuchni) będzie kosztowała około 1,4 mln zł. Jednocześnie prace są prowadzone również w całym, należącym do wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Fabrycznej 19 (Miasto Łódź posiada we wspólnocie 45 procent udziałów, a osoby prywatne – 55 procent). Remontowi jest poddawany m.in. dach.

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej został uruchomiony w sierpniu 1974 r. Początkowo jego siedziba mieściła się przy ul. Kopcińskiego 79, a w 1976 r. została przeniesiona do obecnej lokalizacji na Księżym Młynie. Placówka ma około 300 mkw. powierzchni, na której po remoncie znajdzie się m.in. duża stołówka, profesjonalna kuchnia, duża sala rekreacyjna dla seniorów, dwie łazienki przeznaczone dla seniorów (w tym jedna z prysznicem), a także powierzchnie magazynowe. Po remoncie wróci również fortepian będący na wyposażeniu Domu, który na czas prowadzonych prac został przetransportowany w inne miejsce. Placówka jest przeznaczona dla 40 seniorów.

- Tuż przed rozpoczęciem remontu z Domu przy ul. Fabrycznej 19 korzystało niespełna trzydzieści osób, w tym jedną trzecią stanowiły kobiety, a dwie trzecie - mężczyźni - mówi Kamila Smyczek, p.o. zastępczyni dyrektora łódzkiego MOPS ds. pomocy środowiskowej. – Najstarszy senior z tego grona w sierpniu tego roku  świętował 91. urodziny, a najstarsza seniorka ma 86 lat. Osoby te zostały tymczasowo przekierowane do trzech innych naszych placówek – przy ul. Tuwima 33, ul. Obywatelskiej 69 oraz ul. Grota-Roweckiego 30. Wszystko wskazuje na to, że po zakończonym remoncie w Domu na Księżym Młynie będzie kilka wolnych miejsc, z których będą mogły skorzystać zupełnie nowe osoby.

Wszystkie szesnaście prowadzonych przez Miasto Łódź Domów Dziennego Pobytu dysponuje łącznie 770 miejscami dla seniorów. W całym 2022 r. ze wszystkich miejskich tego typu placówek skorzystało (w sposób rotacyjny) w sumie 859 osób. Dodatkowo na zlecenie Miasta Łódź Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi dwa Domy Dziennego Pobytu, które dysponują łącznie 90 miejscami. W całym 2022 r. z placówek niepublicznych skorzystały łącznie 53 osoby.


Projekt pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 zawartej w dniu 28 września 2018 roku.

Projekt pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20 zawartej w dniu 26 maja 2021 roku.

Projekty są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni