Bezpłatne, ciepłe posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, by ich dzieci korzystały z bezpłatnych, ciepłych posiłków w szkołach i przedszkolach w trakcie rozpoczętego niedawno nowego roku szkolnego, powinni zgłosić się w tej sprawie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Tego typu wsparcie jest przyznawane każdej uprawnionej do niego rodzinie.

https://www.pexels.com
2 zdjęcia
https://www.pexels.com
ZOBACZ
ZDJĘCIA (2)

Nieodpłatne dożywianie łódzkich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego o nazwie „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego.

Bezpłatny obiad, a w przypadku przedszkolaków - wyżywienie podczas pobytu w placówce, przysługuje obecnie dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy uczeń lub przedszkolak pochodzi z rodziny, w której wspomniana wysokość dochodów jest przekroczona, a dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola może zgłosić ten fakt do łódzkiego MOPS, który podejmie stosowne działania.

- Odżywianie dzieci, w tym spożywany codziennie, ciepły posiłek ma ogromne znaczenie oraz wpływ na prawidłowy rozwój każdego dziecka, w tym ich kondycję fizyczną i psychiczną, a w konsekwencji także na ich wyniki w nauce – mówi Elżbieta Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy środowiskowej. – Dlatego wszystkie zgłoszenia dotyczące chęci i potrzeby skorzystania ze wsparcia w tej formie są rozpatrywane przez nas tak szybko, jak to tylko możliwe.

By dany uczeń lub przedszkolak mógł skorzystać z pomocy w postaci bezpłatnego posiłku, należy zgłosić się obecnie do jednego z trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej funkcjonujących w ramach łódzkiego MOPS. Powinna być to placówka posiadająca pod swoją opieką dokładnie ten rejon Łodzi, w którym znajduje się miejsce zamieszkania rodziny zainteresowanej takim wsparciem. Są to następujące placówki:

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 oraz (42) 207 14 53 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50, (42) 677 15 51, (42) 677 15 52, (42) 677 15 54 lub (42) 677 15 55 (wew. 30) – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 (wew. 10) – dla Górnej oraz części Polesia.

Wszystkie wyżej wymienione placówki funkcjonują w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17 (w tych samych godzinach są dostępne także podane numery telefonów). Dodatkowo wykaz wszystkich Wydziałów (wraz z dokładnymi adresami i numerami telefonów znajduje się na stronie internetowej MOPS w Łodzi, w Zakładce „Kontakt” - https://mops.uml.lodz.pl/informacje/kontakt/). Stosownych informacji w tym zakresie udziela także Wydział Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej pod numerami telefonów: (42) 685 43 41, (42) 685 43 50 oraz (42) 685 43 51 (telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Po zgłoszeniu dotyczącym potrzeby uzyskania pomocy pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z zainteresowaną rodziną, w ramach którego trzeba przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w danej rodzinie.

W pierwszym półroczu bieżącego roku ze wsparcia w formie posiłku skorzystało w sumie 1.470 łódzkich uczniów i przedszkolaków (w tym 44 zostało zgłoszonych przez dyrektorów placówek). Przygotowano dla nich ponad 125 tys. posiłków o łącznej wartości blisko 700 tys. zł.

W lipcu i w sierpniu rodzice uczniów i przedszkolaków mogą ubiegać się o zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Takie zasiłki mogą być przyznawane także w okresie od września do czerwca, w sytuacji braku możliwości zapewnienia ciepłego posiłku w placówce.

Przez cały ubiegły rok pomocą w postaci posiłków zostało objętych ponad 4,6 tys. łódzkich uczniów i przedszkolaków (w tym 49 zostało zgłoszonych przez dyrektorów placówek), przygotowano dla nich niemal 195 tys. posiłków o łącznej wartości blisko 999,5 tys. zł.

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni