Nowy wzór wniosku o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Z dniem 24 sierpnia 2023 r. został wprowadzony nowy druk wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy przebywającemu/przebywającym w Polsce po 24 lutego ubiegłego roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Zmianie uległa przede wszystkim „Karta osoby przyjętej do zakwaterowania” będąca częścią wspomnianego wniosku.

W nowym, obowiązującym obecnie formularzu dodano pola, w których zaznacza się poszczególne dni, w jakich u wnioskodawcy przebywali obywatele Ukrainy (nowy druk jest przystosowany do zaznaczenia tych dni do 4 marca 2024 r., bo tak został wydłużony ten okres – na poprzednim druku taka możliwość była wyłącznie do 24 sierpnia br.).

Aktualny formularz wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy jest dostępny na stronie internetowej łódzkiego MOPS (www.mops.lodz.pl) oraz w placówkach MOPS w Łodzi (w wersji papierowej).

Wspomniane wnioski można składać w następujących lokalizacjach:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (główna siedziba), ul. Kilińskiego 102/102a; tel. (42) 685 43 62 oraz (42) 685 43 63
  • I Wydział Pracy Środowiskowej (dla Bałut oraz części Polesia), ul. Kutrzeby 16; tel. (42) 207 14 50
  • II Wydział Pracy Środowiskowej (dla Śródmieścia oraz Widzewa), ul. Grota-Roweckiego 30; tel. (42) 677 15 50
  • III Wydział Pracy Środowiskowej (dla Górnej i części Polesia), ul. Będzińska 5; tel. (42) 684 44 81

Wszystkie wskazane lokalizacje są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17. Zainteresowanych zachęcamy także do skorzystania z platformy ePUAP, za pośrednictwem której można składać również wnioski.

Zgodnie z obowiązującym obecnie przepisami, wypłata wspomnianego świadczenia przysługuje za maksymalnie 120 dni pobytu uchodźców w miejscu zakwaterowania. Co istotne, osoby ubiegające się o wypłatę tego rodzaju świadczenia mają maksymalnie miesiąc na złożenie wniosku o jego wypłatę od ostatniego dnia, w którym taka pomoc była udzielana. Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpoznania.

Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni wyłącznie w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  5. samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy (czyli małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy).

Szczegółowe informacje na temat składanych wniosków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy można uzyskać również pod numerem telefonu: (42) 685 43 50 lub (42) 685 43 41 (obsługa w j. ukraińskim) oraz adresem mailowym: ukraina@mops.lodz.pl. Oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

 

Powiązane pliki

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni