Bezpłatne porady pedagogiczne, psychologiczne i prawne

Łodzianie zmagający się z problemami osobistymi – indywidualnymi i rodzinnymi - mogą skorzystać z bezpłatnych porad pedagoga, psychologa i prawnika w ramach pomocy oferowanej przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego. Specjalistyczne wsparcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Personal problems. Sad red haired girl feeling stressed while thinking about her problems

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego zaprasza mieszkańców Łodzi do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Na wsparcie mogą liczyć osoby w sytuacjach kryzysowych, zmagające się z problemami osobistymi i rodzinnymi, które powodują poczucie bezradności i zagrażają wykluczeniem społecznym.

Zapisy na wizyty są przyjmowane  telefonicznie pod numerem: 794 430 463 oraz pocztą elektroniczną: pomocpsychospoleczna@op.pl

- Pedagodzy i psycholodzy pomagają spojrzeć racjonalnie na konkretny problem osobisty czy rodzinny oraz wdrożyć zmiany w podejściu do tego wyzwania. Ta forma pomagania w pewnym stopniu modyfikuje postawy. Poprawa sytuacji bywa w zasięgu ręki, lecz nierzadko wymaga pewnego wysiłku – wyjaśnia Rafał Osiński z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego.

Zgłaszający się po pomoc mogą wziąć udział w pojedynczej konsultacji albo cyklu wizyt - w zależności od okoliczności życiowych i potrzeb.  Spotkania odbywają się w różne dni tygodnia (robocze i wolne), w gabinetach zlokalizowanych w trzech rejonach miasta – przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 422, ul. Strzelców Kaniowskich 71, ul. Zbożowej 9.

- Wyboru konkretnego specjalisty – pedagoga lub psychologa - dokonujemy w trakcie przyjmowania zgłoszenia. Dodatkowo dwa razy w miesiącu w sprawach rodzinnych, lokalowych i zabezpieczenia społecznego porad udziela prawnik. W uzasadnionych przypadkach możliwe są wizyty domowe specjalistów – mówi Rafał Osiński.

W ubiegłym roku większość osób zgłaszających się do Fundacji czekała na pierwszą wizytę tylko kilka dni, ale – jak zaznaczają organizatorzy pomocy - nie jest to czas oczekiwania, jaki mogą każdemu zagwarantować. Specjaliści nie działają też w trybie interwencji kryzysowej.

- Pomimo że jesteśmy przygotowani na świadczenie poradnictwa w bardzo szerokim zakresie problemów życiowych, w tym w trudnych sytuacjach rodzinnych, w przypadkach wymagających pomocy psychiatrycznej nie możemy zastępować placówek medycznych. Nie zastąpimy też ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych fizyczną przemocą domową – zwłaszcza, gdy konieczne jest pilne zapewnienie miejsca hostelowego i bardzo intensywnego podejścia interwencyjnego kilka razy w tygodniu w pracy z jedną osobą – dodaje Osiński.

Wizyty u pedagoga, psychologa i prawnika w ramach zadania "Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa" są nieodpłatne dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi, przekazanemu Fundacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Porady pedagogiczne psychologiczne i prawne stanowią ważny element wsparcia oferowanego  osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Aby zapewnić jak najlepszą jakość świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powierza te zadania wyspecjalizowanym i doświadczonym ośrodkom. Ważne jest też, aby pomoc np. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, związanych z przemocą w rodzinie czy pogorszeniem stanu psychicznego osoby w sytuacji kryzysowej, była dostępna bez długiego oczekiwania i bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. W strukturach MOPS są zatrudnieni psycholodzy, pedagodzy czy asystenci rodziny, do których kierujemy osoby wymagające wsparcia. Potrzeby są jednak znacznie większe, dlatego współpracujemy z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego – mówi Kamila Smyczek, p.o.  zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy środowiskowej.

Co istotne, w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Tramwajowej 21, działa Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej, do którego można zgłosić się po pomoc w godzinach funkcjonowania urzędu (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17). Pracownicy Wydziału we współpracy z Policją zajmują się m.in. procedowaniem Niebieskich Kart. Po przeanalizowaniu sytuacji osób potrzebujących wsparcia mogą dopomóc również w uzyskaniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej czy asystenta rodziny.

Zobacz również:

Warsztaty „Formowanie drzew w sztuce Bonsai” w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego wraz z Polską Asocjacją Bonsai zaprasza na kolejne warsztaty… więcej

„MUZYKA LASU” Wystawa fotografii Michała Lewandowskiego w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza w dniach od 16 kwietnia do 19 maja 2024 r. na Wystawę… więcej

Wystawa tulipanów w łódzkim Ogrodzie Botanicznym 2024 r.

Mateusz Raczyński

Serdecznie zapraszamy do Ogrodu Botanicznego na zwiedzanie kwitnącej kolekcji tulipanów. Na… więcej

Życzenia Wielkanocne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego optymizmu, wzajemnej życzliwości i… więcej

Wystawa „50 lat działalności Ogrodu Botanicznego w Łodzi”

Mateusz Raczyński

Rozpoczęciu sezonu w Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy podsumowującej… więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni