Ogród Botaniczny w Łodzi

Przepis Na Opiekę - opieka długoterminowa w domu

W dn. 23 sierpnia rozpoczął się nabór do projektu Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM. Wsparcie kierowane jest do osób mieszkających na terenie ŁOM (pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński), które ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 września br.

Maksymalna długość wsparcia to 12 miesięcy.

Zakres wsparcia dla Uczestnika zakłada:

  1. pielęgniarską opiekę długoterminową domową - 4 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 36 godz/m-c);
  2. wsparcie realizowane przez opiekunów medycznych – średnio 3 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 27 h/ m-c);
  3. opiekę i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – średnio 1 wizyta na miesiąc, czas trwania wizyty - około 1 godziny;
  4. zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom –średnio 4 wizyty/ m-c/, czas trwania wizyty - około 1 godziny.

Kryteria warunkujące udział w Projekcie (kryteria te muszą zostać spełnione łącznie):

  • zamieszkiwanie na terenie ŁOM – pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński (zgodnie z Kodeksem cywilny) (oświadczenie Kandydata)
  • uzyskanie wyniku w skali Barthel 60 pkt i mniej (skalę Barthel wypełnia lekarz bądź pielęgniarka)
  • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 (oświadczenie Kandydata)
  • brak dostępności świadczeń gwarantowanych (oświadczenie Kandydata)

 

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników odbywa się w okresie od 23.08.2021 do 08.09.2021. 

Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze ds. Rekrutacji - czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi - ul. Zachodnia 47, pokój 132 (pon., śr. czw., pt. w godz. 8-16:00, wt. w godz. 9-17:00) 

Numer do kontaktu: 42 638 47 30 

Dokumenty można składać:
- osobiście w Biurze ds. Rekrutacji z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,
- za pośrednictwem upoważnionej osoby w Biurze ds. rekrutacji (wzór upoważnienia stanowi zał. do regulaminu),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź (w tym przypadku datą przyjęcia dokumentów będzie data ich wpłynięcia do Urzędu)

WAŻNE !!!
Osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej w domu nie musi dokonywać osobiście odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa i kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze ds. rekrutacji oraz na stronie: uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/przepis-na-opieke/ 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne;  Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX. 2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Powiązane linki

Zobacz także

Zobacz również:

Kalendarz imprez Ogrodu Botanicznego i Palmiarni 2023

Małgorzata Godlewska

Rozpoczynamy realizację cyklu wydarzeń, które będą odbywały się na terenie Ogrodu Botanicznego i... więcej

Życzenia Świąteczne od Zespołu Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Mateusz Raczyński / Ogród Botaniczny

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz... więcej

Ferie zimowe w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-27 stycznia 2023 roku, podczas ferii zimowych, Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi... więcej

Ferie zimowe w Ogrodzie Botanicznym

Mateusz Raczyński / Ogród Botaniczny

W dniach 16 - 27 stycznia 2023 roku Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza grupy zorganizowane... więcej

Wystawa Grzyby znane i mniej znane w Ogrodzie Botanicznym

Aleksandra Nowacka / Palmiarnia

W dniach 16-18 września 2022 r. w godzinach 9.00-17.00 Ogród Botaniczny zaprasza na wystawę „GRZYBY... więcej

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni