Ogród Botaniczny w Łodzi

 

Podstawą prawną funkcjonowania Ogrodu Botanicznego jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880, art. 5, pkt 10). 

 


  

 

Działalność Ogrodu Botanicznego prowadzona jest na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOP-or.6510.4.2013.kk z dnia 12 czerwca 2013 r.