Ogród Botaniczny w Łodzi

Ogród Botaniczny w Łodzi, spośród wielu wykonywanych zadań związanych z ochroną przyrody, główny nacisk kładzie na działalność edukacyjną i popularyzatorską skierowaną do dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Różnorodność warunków przyrodniczych, bogata flora i fauna, umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć w zakresie biologii, geografii i ochrony środowiska.

Utworzony w 2004 roku odrębny dział edukacji i promocji zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną. Jednym z jego celów jest przekazywanie wiedzy nieosiągalnej w innych placówkach dydaktycznych. Szeroki zakres proponowanych tematów zajęć terenowo-warsztatowych, realizowanych przez doświadczoną kadrę, jest cennym uzupełnieniem edukacji prowadzonej w szkołach. Podstawową zaletą lekcji odbywających się na terenie Ogrodu oraz w Palmiarni jest umożliwienie uczniom nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwienie poznawania świata roślin i zwierząt.

W zakresie działalności edukacyjnej Ogrodu dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju warsztaty i zajęcia laboratoryjno-ćwiczeniowe aktywizujące uczniów do samodzielnego działania. Przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych, kart pracy dostosowanych do różnych grup wiekowych oraz barwnych i fachowych wydawnictw, realizowane są zajęcia zarówno w terenie jak i w sali dydaktycznej. Dział edukacji i promocji zajmuje się również szkoleniem nauczycieli w zakresie możliwości prowadzenia zajęć w terenie oraz organizuje staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół ogrodniczych. Podejmując współpracę z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami umożliwiamy także aktywizację oraz integrację młodzieży niepełnosprawnej.
Ciekawą formą edukacji prowadzonej w Ogrodzie są także konkursy sprawdzające wiedzę oraz umiejętności związane z tematyką przyrodniczą. Pracownicy działu dydaktycznego współpracują z różnymi placówkami oświatowymi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez dydaktycznych, odbywających się nie tylko na terenie Ogrodu.

Bardzo ważnym elementem w ofercie edukacyjnej są ścieżki dydaktyczne. Od roku 2001 na terenie Ogrodu realizowany jest program tematycznych ścieżek dydaktycznych. Dotychczas powstały następujące:
„Z chwastami za pan brat” – ścieżka przybliżająca rośliny występujące pospolicie na polach, trawnikach, przydrożach i przychaciach określane mianem chwastów.
„Nasze drzewa liściaste” – ścieżka prezentująca rodzime gatunki drzew liściastych.
„Skały Ogrodu Botanicznego” – ścieżka geologiczna ukazująca różnorodność skał i minerałów.
„Czasoprzestrzeń przyrodnicza” – ścieżka dydaktyczna opisująca budowę i zasady działania różnych typów zegarów słonecznych.
„Rośliny aromatyczne” – ścieżka dydaktyczna prezentująca wybrane rośliny aromatyczne, ich budowę, zastosowanie oraz ciekawostki z nimi związane.
Każda z wyżej wymienionych ścieżek opisana jest tablicami informacyjnymi umieszczonymi w terenie oraz dodatkowo folderami dostępnymi w sprzedaży.

Corocznie w Ogrodzie oraz Palmiarni prezentowanych jest kilkadziesiąt cyklicznych wystaw przyrodniczych o różnorodnej tematyce. Poprzez ciekawe aranżacje ukazują one fascynujące barwy, kształty oraz zapachy otaczającego nas świata przyrody. Wystawom towarzyszą prelekcje i pokazy oraz kiermasze roślin i książek przyrodniczych. W miarę potrzeb a także możliwości tworzone są dodatkowe ekspozycje okolicznościowe. Czas spędzany w Ogrodzie uatrakcyjniają ponadto imprezy plenerowe, podczas których odbywają się m.in. koncerty muzyczne, różnorodne pokazy, warsztaty czy wystawy rękodzieła. Przedsięwzięcia te są uzupełnieniem wydarzeń kulturalnych naszego miasta i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gości nie tylko z Łodzi.

Szeroko rozumiana działalność edukacyjna oraz promocyjna realizowana jest poprzez wydawanie folderów, ulotek informacyjnych, przewodników, poradników ogrodniczych i botanicznych itp.

Działalność Ogrodu staje się bardziej efektywna i wszechstronna dzięki współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką edukacji ekologicznej. Wśród nich są m.in.: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny, Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Botanicznego, Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura. Bogata oferta edukacyjna, możliwość prowadzenia zajęć zarówno w terenie pełnym ciekawych obiektów przyrodniczych, jak i w sali dydaktycznej, interesujące tematy lekcji, możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach, wystawach i prelekcjach tematycznych sprawia, iż Ogród Botaniczny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz wychowawców i nauczycieli pragnących uatrakcyjnić zajęcia szkolne.