Ogród Botaniczny w Łodzi

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego

Al. Piłsudskiego 61 (Park Źródliska I), 90-329 Łódź, tel. 42 674 96 65; fax 42 674 50 70

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Palmiarnię można zwiedzać codziennie oprócz:

 • poniedziałków
 • Nowego Roku
 • pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • pierwszego listopada oraz ostatniego tygodnia marca i pierwszego tygodnia września (intensywne zabiegi pielęgnacyjne).

  Godziny otwarcia:
 • od kwietnia do września - 10.00 - 18.00 (kasy biletowe czynne do godz. 17.30)
 • od października do marca - 9.00 - 16.00 (kasy biletowe czynne do godz. 15.30) 

  


 

 CENNIK 

 • bilet normalny                                                                                                8,00 zł
 • bilet ulgowy                                                                                                   4,00 zł
 • opłata za przewodnika wycieczek                                                                    40,00zł
 • roczna karta wstępu normalna                                                                        80,00 zł
 • roczna karta wstępu  ulgowa                                                                          40,00 zł          

 UWAGA! W KASACH NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ

 


 

 

Prawo do korzystania z ulgowych biletów wstępu przysługuje:

 1. dzieciom po ukończeniu 5 roku życia,
 2. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, za okazaniem legitymacji,
 3. studentom szkół wyższych za okazaniem legitymacji,
 4. opiekunom lub przewodnikom wycieczek dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 5. żołnierzom służby zasadniczej,
 6. emerytom i rencistom,

          za okazaniem stosownych dokumentów (dotyczy pkt  4-6).

 

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 1. dzieciom do ukończenia 5 roku życia,
 2. dzieciom i młodzieży specjalnej troski posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (do ukończenia 16 roku życia) wraz z opiekunem,
 3. inwalidom wojennym i wojskowym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 4. przewodnikom i pilotom turystycznym za okazaniem legitymacji, odpowiednio przewodnika lub pilota turystycznego, wydanych przez marszałków województw, wprowadzających grupę przynajmniej dziesięcioosobową.

          za okazaniem stosownych dokumentów (dotyczy pkt  1-3),

Wstęp bezpłatny przysługuje również na imprezy promujące Miasto Łódź, wszystkim ich uczestnikom, po uzyskaniu uprzedniej zgody Prezydenta Miasta Łodzi.

 

Dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna zwolnione są z opłat za wstęp:

 • z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca,
 • w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla szkół położonych na obszarze województwa łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej – dotyczy Palmiarni.

 

Wstęp bezpłatny winien być udokumentowany bezpłatnym biletem wstępu.

 

Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na potrzeby osobiste poza wykonywaniem zdjęć okolicznościowych w trakcie zwiedzania Palmiarni jest bezpłatne.

Opłata za wykonywanie zdjęć okolicznościowych (tj. śluby, komunie, chrzty) na terenie Palmiarni, powyżej 1 godz. wynosi 50,00 zł  (zwolniona z VAT).

Opłata za sesje fotograficzne, podczas których wykonywane będą zdjęcia profesjonalne związane z usługami reklamowymi lub inną działalnością komercyjną na terenie Palmiarni  wynosi 250,00 zł (zwolniona z VAT) – opłata za 1 godz.

 

Opłata za wynajęcie pawilonów Palmiarni w celu organizowania spotkań okolicznościowych wynosi:

 • 150,00 zł (w tym 23% VAT) + bilety wstępu – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Palmiarni, lub
 • 220,00 zł (w tym 23% VAT) bez względu na ilość osób (nie więcej jednak niż 80 osób) – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Palmiarni.

 

Do deklarowanego czasu wynajmu należy każdorazowo dodać 1 godz. jako czas na obsługę spotkania okolicznościowego lub sesji fotograficznej potrzebny na przygotowanie i posprzątanie pawilonów Palmiarni.

Spotkania okolicznościowe oraz sesje fotograficzne mogą odbywać się wyłącznie po godzinach otwarcia Palmiarni dla zwiedzających.

Każde spotkanie okolicznościowe i sesja fotograficzna musi być wcześniej uzgodnione z kierownikiem działu roślin szklarniowych.