Ogród Botaniczny w Łodzi

 

 Ogród Botaniczny jest czynny codziennie od 1 kwietnia do 31 października

 • w kwietniu i wrześniu w godz. od 9.00 do 19.00 (kasy biletowe czynne do godz. 18.00)
 • w październiku w godz. od 9.00 do 17.00 (kasy biletowe czynne do godz. 16.00)
 • w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu w godz. od 9.00 do 20.00 (kasy biletowe czynne do godz. 19.00)

 


 

CENNIK

 • bilet normalny                                                                                                8,00 zł
 • bilet ulgowy                                                                                                   4,00 zł
 • abonament miesięczny normalny na okaziciela                                               50,00 zł
 • abonament miesięczny ulgowy na okaziciela                                                  25,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) normalna                                 100,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) ulgowa                                     50,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni

           i Ogrodu Botanicznego- normalny                                                                  16,00 zł

 

 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni

 

i Ogrodu Botanicznego                                                                                     8,00 zł

  • roczny bilet zintegrowany- normalny 170,00 zł
  • roczny bilet zintegrowany - ulgowy 80,00 zł                                                                                                                                
 • bilet rodzinny ( dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)                                     20,00 zł

 • opłata za przewodnika wycieczek                                                                  60,00 zł 

 

 

 UWAGA! W KASACH NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ

Oświadczenie dla jednostek budżetowych- pobierz PDF


 

Prawo do korzystania z ulgowych biletów wstępu przysługuje:

 

 1. dzieciom i młodzieży szkolnej;
 2. studentom do 26 roku życia;
 3. opiekunom lub przewodnikom wycieczek młodzieży szkolnej;
 4. kombatantom,emerytom i rencistom;
 5. posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+

Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja kombatanta, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora 60+ 

 

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 1. dzieciom do ukończenia 5 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 2. dzieciom i młodzieży specjalnej troski wraz z towarzyszącym opiekunem, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności za okazaniem legitymacji dziecka niepełnosprawnego,
 3. inwalidom wojennym i wojskowym za okazaniem legitymacji,
 4. osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym opiekunem za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 5. osobom z niepełnosprawnościami za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 6. przewodnikom i pilotom turystycznym za okazaniem stosownych dokumentów, 
 7. osobom (opiekunom) wprowadzającym grupę przynajmniej piętnastoosobową,
 8. uczestnikom imprez promujących Miasto Łódź, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Łodzi,
 9. dzieciom w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla obszaru województwa łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej
 10. wszyscy zwiedzający z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu Łodzi w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Łodzi

Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp połowę należnej kwoty wynikającej z obowiązującego cennika.

Bezpłatny wstęp oraz zniżki na zakup biletów wstępu przysługują osobom za indywidualną zgodą Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w uzasadnionych sytuacjach. Dyrektor ZZM w Łodzi może udzielić kupującym rabatu od obowiązujących opłat w wysokości: do 5%- przy zakupie do 500 biletów, 10%- przy zakupie powyżej 500 biletów.

 

Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na potrzeby osobiste poza wykonywaniem zdjęć okolicznościowych w trakcie zwiedzania Ogrodu Botanicznego jest bezpłatne.

 

Opłata za wykonywanie zdjęć okolicznościowych (tj. śluby, komunie, chrzty) na terenie Ogrodu Botanicznego - 50,00 zł (zwolniona z VAT).

 

Opłata za sesje fotograficzne, podczas których wykonywane będą zdjęcia profesjonalne związane z usługami reklamowymi lub inną działalnością komercyjną na terenie Ogrodu Botanicznego wynosi 250,00 zł (zwolniona z VAT) – opłata za 1 godz.

Termin sesji fotograficznych wymaga każdorazowo uzgodnienia z dyrektorem Ogrodu Botanicznego.

 

Opłata za wynajęcie sali dydaktycznej wynosi:

 • 50,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu;
 • 100,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu.

 

Opłata za wynajęcie sali konferencyjnej wynosi 650,00 zł (w tym podatek VAT) – w przedziale czasowym do 8 godz. 

W przypadku wynajęcia w/w sali na czas dłuższy niż 8 godz. lub wynajęcia innych pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego opłatę każdorazowo ustala Dyrektor Ogrodu Botanicznego.

 

 

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

 • 80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu – dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – od poniedziałku do piątku w godz. 9-15;
 • 240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00).

 

 


 

Regulamin obowiązujący na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

 

Zabrania się zwiedzającym:

 

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk;
 • przebywania na terenie Ogrodu przed i po ustalonych godzinach otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt;
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. picia alkoholu. palenia papierosów i tytoniu;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.

 

Informuje się, iż:
Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu.
Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.
Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli.
Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
a.   Policji
b.   Straży Miejskiej
c.   Straży Ochrony Przyrody
d.  Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.

 

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

 • 80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu – dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – od poniedziałku do piątku w godz. 9-15;
 • 240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00).

 

 

Informacja o realizacji zadania: 

„Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego
w Ogrodzie Botanicznym”

 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania:1.275.708,82 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 860.420,00 zł

 

Opis zadania:

Projekt realizowany na terenie Ogrodu Botanicznego polega na odtworzeniu tradycyjnej wiejskiej zagrody (w tym: zabytkowej, drewnianej i krytej strzechą chałupy wraz z wyposażeniem gospodarskim, stodoły i jej wyposażenia oraz budynku gospodarczego z przyłączem wody i oczyszczalnią ścieków) oraz założeniu w jej obrębie kolekcji roślinnych, prezentujących uprawiane dawniej taksony roślin sadowniczych, użytkowych i ozdobnych. Wiejska zagroda stanie się miejscem prowadzenia oryginalnych zajęć warsztatowych z zakresu ekologii, ochrony różnorodności biologicznej, w tym uprawianych dawniej gatunków i odmian roślin oraz zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. W ramach projektu powstaną trzy bogato ilustrowane publikacje poświęcone ogrodom roślin użytkowych,  barwnym wiejskim przedogródkom oraz tradycyjnym, wysokopiennym sadom ze starymi odmianami jabłoni. Wydany będzie ponadto folder dotyczący roli pszczół w przyrodzie i w życiu człowieka, ukażą się pocztówki prezentujące rośliny uprawiane dawniej na wsiach, zostaną przeprowadzone szkolenia sadownicze dla osób dorosłych oraz kurs ilustracji botanicznej, a także powstanie ekspozycja dotycząca historii pszczelarstwa. Informacje o Skansenie Roślinnym i jego poszczególnych elementach zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych.